Klub Krótkofalowców ROW

przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku

S P 9 P R O

Nasz klub mieści się obecnie przy ulicy Piasta (wejscie bramą od strony ul.Orzeszkowej). Spotkania klubowe we wtorki od godziny 15.00
tel. 032 - 4330656 wew. (tonowo) 14

kontakt - sq9mz@sq9mz.pl

(9kB)Chętni do zapoznania się z podstawami pracy operatorskiej na radiostacji amatorskiej proszeni są o kontakt na powyższy e-mail

Nasz klub jest wydawcą dyplomu "Krótkofalowcy SP9PRO w eterze". Na kolejnej stronie grafika dyplomu i regulamin. (18kB) 


Zmiana regulaminu dla wniosków złożonych
od 12 września 2011 r.

  Wykaz operatorów, którzy spełnili regulaminowe warunki i otrzymali dyplom.

(9kB)(24kB)

Przed nową siedzibą klubu w dniu inauguracyjnego otwarcia 14 maja 2002:
Od lewej do prawej: Wojtek SP9PT, Zygmunt SP9IJU (silent key 8.4.2015), gość YL, Grzegorz SP9AHB, Zbyszek SP9QLQ, Janusz SP9EWO (silent key 24.9.2007), Marek SP9BQJ, Romuald "Rom" SP9FTJ, Joachim SP9EBQ, Leszek SP9WZJ (zasłonięty), Bolek SP9REP, gościnnie salwatorianin(SDS) O.Jacek SQ9BOP - zdjęcie wykonał Roman SP9RU.
Poza fotografią: Józef SP9AKW (silent key 30.1.2007), Antoni SP9ERV (silent key 29.11.2007), Jurek SP9FUU, Zbyszek SP9HTU, Bogdan SP9QZZ, Leonard SP9SNK, Heniek SQ9MZ, Janek SQ9NJ.

(39kB)

W lewym dolnym rogu zdjęcia fragment "parterówki", siedziby naszego klubu, wyżej widok naszej anteny - wielopasmowego Ground Plane'a na sąsiednim budynku. Antena wykonana przez Waldka SP7GXP pracuje w pasmach od 7MHz do 28MHz.
Na pasmie 3,5MHz wykorzystujemy dipola.

(36kB)


Nasze urządzenie to transceiver FT-1000MP Mark-V Field firmy Yaesu pracujący w zakresie fal krótkich.
(9kB)

W piątek 11 grudnia w klubie NOT przy byłej KWK Rymer klub zorganizował doroczne spotkanie barbórkowe. W programie była prelekcja Wojtka SP9PT z udziału w wyprawie DX-owej na wyspy Polinezji Francuskiej.

W 2009 roku nasza stacja klubowa uzyskała znak kontestowy SO9S i przy znaczącym współudziale Kolegów z bliższego i dalszego sąsiedztwa bierze udział w najpoważniejszych zawodach rangi światowej.

(9kB)

19 grudnia 2008 r. w ostatnim numerze tygodnika "Głos Ziemi Cieszyńskiej" opublikowano artykuł zatytułowany "Krótkofalowiec z Ogrodzonej rozmawia z całym światem". Tekst poświęcony był naszemu koledze Alfredowi Jabłońskiemu, o którym tenże tygodnik pisał już 35 lat temu, również informując o jego hobby, krótkofalarstwie. Pokrótce opisano sylwetkę kolegi Alfreda SP9CTW oraz Jego osiągnięcia o charakterze wyczynowym. Uzupełnieniem tekstu jest fotografia Alfreda wykonana na tle solidnej konstrukcji antenowej, znaku rozpoznawczego miłośników naszego hobby.

(9kB)

Od 2008 roku zaczął funkcjonować nowy program dyplomowy, Polskie Gminy. Nasza stacja podjęła uczestnictwo w tym programie dyplomowym pracując z sąsiednich gmin, w których aktywność krótkofalarska jest znikoma. 1 czerwca 2008 r. stacja SP9PRO była aktywna z Łazisk w gminie Godów. Natomiast 7 grudnia 2008 r. mimo niesprzyjających warunków pogodowych zorganizowano wyprawę do Żor, skąd także przeprowadzono kilkadziesiąt łączności dając kolegom z kraju cenne punkty w programie dyplomowym.

(9kB)

19 maja 2007 stacja klubowa była aktywna podczas zawodów zamkowych z miejscowości Raszczyce. Było to pierwsze uaktywnienie w eterze miejsca gdzie znajdowała się budowla o charakterze zamku. Praca odbywała się łącznie z Kolegami pszowskiego klubu SP9PKM.

(9kB)

We wrześniu 2006 roku dla upamiętnienia 60-tej rocznicy działalności Rybnickiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa nasza stacja była aktywna pod okolicznościowym znakiem 3Z0SITG. Zrobiliśmy około 4030 łączności - aktywni byli operatorzy: Piotr SP9QMP, Rom SP9FTJ, Joachim SP9EBQ, Wojciech SP9PT, Henryk SQ9MZ.

(9kB) W 2005 roku Polski Związek Krótkofalowców oraz Międzynarodowa Unia Radioamatorska (IARU) obchodziły rocznice swojego założenia; PZK 75-tą, IARU 80-tą. Z tej okazji pracowały w eterze stacje posiadające okolicznościowy prefiks (3Z, HF i SN) oraz sufiks IARU. Nasz klub również uczestniczył w tej aktywności, posługując się od 25 stycznia do 6 marca oraz od 15 listopada do 31 grudnia znakiem 3Z9IARU.

Przeprowadzono około 3200 łączności ze 118 krajami. Potwierdzenia są wysyłane na bieżąco po otrzymaniu karty korespondenta.

(9kB) 10 grudnia 2004r w klubie NOT w Rybniku-Niedobczycach odbyło się barbórkowe spotkanie krótkofalowców zorganizowane przez klub oraz Oddział Terenowy PZK w Rybniku. Gościami spotkania byli Leszek SP3DOI, który przygotował relację z ostatniej wyprawy krótkofalarskiej do Kamerunu oraz Jurek SP3GEM, który przedstawił zebranym kilka interesujących pomysłów z dziedziny konstrukcji antenowych.

(9kB) W dniach 9 i 10 października 2004r uaktywniono po raz pierwszy w eterze zamek w Rybniku. Łącznie przeprowadzono 121 łączności w tym połowę podczas zawodów "Dzień Nauczyciela 2004". "Ekspedycja" do zamku położonego kilkaset metrów od siedziby klubu była możliwa dzięki pomocy kolegów Jacka SP9IKF (antena), Tomka SP9-5012 KA (dostarczenie sprzętu, pomoc w zawieszeniu, demontażu i strojeniu anteny), Joachima SP9EBQ, Sebastiana SQ9ITC, Janka SQ9NJ.
Kilka zdjęć z tej aktywności na kolejnej podstronie.

(9kB) Dnia 25 września 2004r nasza stacja pracowała z siedziby zamku w Chudowie. Jest to pierwsza nasza aktywność z miejsca, które daje punkty do dyplomu Zamki w Polsce.
Program dyplomowy dostępny ze strony "zamkowej". (9kB) Podczas zawodów w dniach 3-4 lipca 2004r przeprowadzono 36 łączności a podczas ostatniej aktywności w dniach 7-8 sierpnia 17 łączności przy mało sprzyjających warunkach propagacyjnych. Była to ostatnia aktywność klubu z tej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w planach kolejne miejsca na mapie.

(9kB)

Kolejna terenowa aktywność klubu - podczas Prób Subregionalnych - w paśmie 432 MHz.
W dniach 1 i 2 maja 2004r przeprowadzono łącznie 37 łączności. Stacja pracowała z położonej na terenie miejscowości Ryczów (okolice Ogrodzieńca) skałki, jednego z licznych tu wypiętrzeń Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Krótki opis wyprawy dalej

(9kB)

9 grudnia 2003r w restauracji MIMOZA w Rybniku-Niedobczycach odbyło się doroczne spotkanie zorganizowane przez środowisko naszego klubu. Jego głównym punktem była relacja z wyprawy DX-owej na Wyspę Wielkanocną Wojtka SP9PT, Jurka SP9EVP oraz Józefa SP9-31029.

Podczas spotkania miało miejsce również zebranie sprawozdawcze Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK.

(9kB)

W dniach 2 i 3 sierpnia 2003r stacja klubowa SP9PRO/6 pracowała w paśmie 432MHz podczas Letnich Zawodów UKF z Radyni koło Głubczyc przeprowadzając 24 łączności (2 x 7 elementów oraz IC-706MKIIG). Warunki propagacyjne były kiepskie ale to była pierwsza nasza aktywność na tym paśmie z terenowego QTH.

(9kB)

20 marca 2003r. w Domu Parafialnym przy kościele w Radoszowach odbyło się spotkanie podsumowujące aktywność stacji pod znakiem okolicznościowym. Udział w spotkaniu wzięli operatorzy pracujący pod znakiem HF70A oraz zaproszeni koledzy z Piekar Śl. Gościem "zamorskim" był Janek VE6CDO z Calgary.

(9kB)

Nasza aktywność pod znakiem HF70A zakończyła się od 15 marca 2003r. Karty QSL za tą aktywność można wysyłać direct (jeśli komuś zależy na czasie), przez biuro lub po wysłaniu prośby pocztą e-mailową.

(9kB)

(14kB)