Powrót do głównej - MAIN

Wykaz  posiadaczy dyplomu

Zmiana regulaminu dla wniosków złożonych
od 12 września 2011r.

Z okazji 65-lecia działalności Rybnickiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, wydawca dyplomu, klub SP9PRO ogłasza zmianę warunków jego zdobycia.
Od 12 września 2011 r. wszystkie stacje amatorskie, zarówno polskie jak i zagraniczne mogą składać wniosek o dyplom przy zachowaniu warunku nawiązania trzech łączności ze stacjami podstawowego składu SP9PRO (wykaz poniżej) oraz dodatkowo pięciu dowolnych stacji polskich.
Wnioski w formie zwykłego wykazu nawiązanych łączności, nadesłane w powyższym okresie będą zwolnione od opłaty za dyplom, wydawca będzie wysyłał dyplomy na własny koszt