powrót do głównej

Ryczów - maj 2004

W dniach 1 - 2 maja br. podczas tradycyjnych zawodów krótkofalarskich o nazwie "Próby Subregionalne" w ich drugiej turze brała udział stacja klubowa SP9PRO działająca przy rybnickim Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Wspólnie z inną stacją klubową, działającą przy rybnickim LOK-u SP9KJT zorganizowano wyjazd do miejscowości Ryczów (poprzednio sądziłem że wioska Żelazko ale to sąsiadująca osada) koło Ogrodzieńca.
Po załatwieniu na miejscu niezbędnych formalności czyli zgody właściciela terenu oraz udostępnieniu zasilania w energię z miejscowej przepompowni wody - rozbito obóz u podnóża skalistego wyniesienia, jednego z najwyższych szczytów w tym rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Po przetransportowaniu części wyposażenia na szczyt rozbito tam namiot ze stanowiskami dla dwóch radiostacji, zmontowano i postawiono na masztach anteny oraz ułożono linię telefoniczną do utrzymywania łączności z bazą na dole.
Stacja SP9PRO/9 podczas 24 godzin trwania zawodów przeprowadziła 37 łączności w paśmie 432 MHz uzyskując najodleglejsze połączenie z leżącą 514 km na południe słoweńską stacją S50C. Pomimo trudnych warunków propagacyjnych na tym paśmie oraz kilkugodzinnej burzy z wyładowaniami i opadami ulewnego deszczu, osiągnięty wynik jest lepszy od uzyskanego podczas zeszłorocznej aktywności stacji w tych zawodach gdy pracowano z leżącej nieopodal czeskiej granicy Radyni koło Głubczyc. Sąsiadami naszej wyprawy była grupa wspinaczy skałkowych, którzy po zdobyciu ściany "naszego" szczytu znaleźli czas aby odwiedzić operatorów pracujących stacji i zapoznać się bliżej z naszym hobby. Po ukończeniu zawodów pozostawiono część wyposażenia u mieszkańców osady w depozycie.
Ponieważ miejscowa skałka spełniła w zupełności oczekiwania jako nowe miejsce wyjazdowych ekspedycji na UKF-owe zawody krótkofalarskie, będzie z pewnością wykorzystywana podczas kolejnych wyjazdów w teren.